شنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

 راهنمای درخواست المثنی گواهینامه های اصلی و جانبی 

شرایط و مدارک مورد نیاز : 

1- تکمیل فرم درخواست گواهینامه های دریانوردی

2- اصل و روگرفت گواهی سلامت پزشکی بالای500

3- اصل و روگرفت گذرنامه

4- فیش بانکی برای انواع کارن ملوانی و جانبی 000/100ریال و برای گواهینامه های زیر 3000 و سایر گواهینامه های شایستگی به مبلغ 000/250 ریال(شماره حساب 2176459001009  سیبا، بانک ملی ، به نام سازمان بنادر و دریانوردی)

5- عکس 4×6 زمینه روشن رنگی-طبق ضوابط گذرنامه ( 2 عدد )  (برای متقاضیانی که دارای گواهینامه جدید صادره از تاریخ 01/07/90 به بعد می باشند نیازی به ارائه عکس نمی باشد)

6- رو گرفت و اصل شناسنامه دریانوردی (صفحه اول و صفحات خدمات دریایی)

7- تایید و مهر و امضا بند 5 فرم درخواست

توجه:  اقدام به صدور مدرک مفقودی برای گواهینامه شایستگی پس ار دو ماه از تحویل مدرک و برای گواهینامه جانبی پس از دو هفته امکان پذیر خواهد بود. 

 
 
 

 شرایط صدور گواهینامه های معادل برای افراد دارای گواهینامه از دیگر کشورها 

1- دارا بودن گواهینامه شایستگی صادره از گشورهای دارای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقرره 10/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW  و مورد تایید کمیته عالی دریانوردان سازمان.

2- موفقیت درآزمون شفاهی/عملی سمت مربوطه.

3- دارا بودن گواهینامه های جانبی معتبر و مرتبط با سمت مورد تقاضا مورد تایید سازمان.

توجه : داوطلبین رشته عرشه مستلزم گذراندن دوره های آموزش کاربر مخارات GRO  و ECDIS و ارائه گواهی طی دوره مربوطه می باشند، مابقی گواهینامه های جانبی در صورت ارائه گواهینامه معتبر ، معادل سازی و گواهینامه ایرانی صادر خواهد شد.

4- دارا بودن حداقل یکی از شرایط مندرج در بندهای ذیل :

            4-1- ارائه حداقل 12 ماه خدمات دریایی مورد تایید در طول 5 سال اعتبار گواهینامه شایستگی بر اساس نوع کشتی ، ظرفیت و محدودیت سفرو    یا...

            4-2- ارائه سوابق کاری مرتبط با توجه به ضرایب (در شرح مندرج ذیل) حداقل به میزان 12 ماه.

            4-2-1 -  سوابق کاری کلیه کسانی که در امر آموزش ، آزمون و یا استانداردهای آموزشی دریانوردی فعالیت کاری داشته اند با توجه به محدودیت فعالیت آنان ضریب 50 درصدقابل احتساب می باشد.

            4-2-2- سوابق کاری کلیه کسانی که خارج از موارد فوق الذکر فعالیت کاری مرتبط با کشتی، کشتیرانی و یا دریانوردان را دارا بوده اند با ضریب 25 درصد قابل احتساب می باشد.(سوابق کاری مرتبط می بایست در کمیته عالی عالی اداره کل استانداردها ،آموزش و گواهینامه های دریانوردی مورد بررسی قرار گیرد) و یا...

            4-3-  قبولی در ازمونهای شایستگی دریانوردی در سمت مربوطه و یا...

            4-4-  طی موفقیت آمیز دوره آموزشی بر اساس دستورالعمل های مصوب سازمان و یا...

            4-5- ارائه حداقل 3 ماه خدمات دریایی مورد تایید بصورت انجام تخصصهای متناسب با گواهینامه موجود با سمت موازی(در صورت دارا نبودن هیچ گونه خدمات دریایی در طول مدت اعتبار گواهینامه) و یا...

            4-6-  ارائه حداقل 3 ماه خدمات دریایی مورد تایید در درجه افسری پایین تر از سمت درج شده در گواهینامه شایستگی موجود(در صورت دارا نبودن هیچ گونه خدما ت دریایی در طول مدت اعتبار گواهینامه).

5-  در صورت نیاز بر اساس مصوبات جدید کنوانسیون اصلاح شده STCW-75  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره بازآموزی با توجه به نوع گواهینامه از طریق مراکز آموزشی مورد تایید سازمان.

6- ارائه اصل و روگرفت گواهی سلامت پزشکی معتبر و مورد تایید سازمان.

7-ارائه اصل و روگرفت گذرنامه معتبر

ضمنا" ضوابط و شرایط صدور گواهینامه معادل توسط سازمان بنادر و دریانوردی به شرح ذیل می باشد:

1-  شرایط ثبت نام و همچنین تعداد دفعات حضور در آزمون بر اساس روشهای جاری اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان سازمان انجام می گیرد.

2-  شرایط تبدیل و یا دریافت گواهینامه معادل شایستگی دریانوردی برای هر دریانورد فقط یک بار انجام می گیرد.

3- دریانوردان دارای گواهینامه شایستگی دریانوردی صادره از دیگر کشورها ، و متقاضی ارتقاء و دریافت گواهینامه شایستگی در مقاطع بالاتر ،مستلزم معادل سازی گواهینامه شایستگی دریانوردی خود بوده تا قادر به ادامه روند ارتقاء آموزشی خود در ایران باشد

4- تعرفه های ثبت نام در آزمون ، صدور کارت و یا گواهینامه های شایستگی دریانوردی بر اساس تعرفه مصوب و جاری سازمان محاسبه می گردد.

توجه: اصل گواهینامه شایستگی صادره از دیگر کشورهای دارای تفاهمنامه ، پس از بررسی و تایید در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان و در پرونده متقاضی نگهداری می گردد. 

 
 
 

 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص صدور گواهینامه های زیر 500 

مصوبه شماره 116676/45059 مورخ 08/06/1390:

بند ب از ردیف 7 پ مصوبه:  ممنوعیت صدور کارت ملوانی برای کارکنان شاغل در نهادهای دولتی، عمومی و موسسات خصوصی که دارای شغل مستقل می باشندو اشخاصی که دارای سابقه محکومیت در موضوع قاچاق کالا و ارز می باشند.

ردیف 8 پ مصوبه:  ساماندهی صدور گواهینامه ملوانی با ایجاد سامانه اطلاعاتی و استفاده از بستر کارت ملی برای لنج های تجاری زیر 500 توسط سازمان بنادر و دریانوردی و اتصال سامانه مذکور به سامانه اعطای معافیت (کالای ملوانی) گمرک.  [ Powered By RADCOM ]